Ankarslut

Historik om ankarslutet kommer inom kort.