Nås Fiskevårdsområde
Navigationsknapp Navigationsknapp Navigationsknapp Navigationsknapp  
ATT FISKA I NÅS
Grattis, du har investerat i rättigheten att försöka lura några av våra fiskar.
Visa hänsyn till våra vatten och andra fiskare. Stora fiskar kan bli större
genom återutsättning.
Fiskekortet ska medföras vid fiske, och uppvisas på begäran av tillsyningsman.
Tillsyn sker kontinuerligt.
Regler för turistfiskekort
1. Turisfiskekort gäller i alla vatten, utom i Dammen Lindesnäs och Hafskinbergs-
tjärn, där särskilt kort erfodras. (Automater finns vid respektive vatten.)

2. Fiske får bedrivas med spinn/haspel/flug/pimpel eller metspö samt mjärde.
Mjärde skall vara försedd med namnbricka och får ej användas i ädelfiskevatten.
Ej heller båt eller flytring i ädelfiskevatten.
Tillåtet med flytring och båt i Bredmylsen & Gussjön.
Tillåtet med flytring i Hafskinbergstjärn, ej båt.

3. Angling (max 15 st don) är tillåten i samtliga vatten förutom ädelfiskevatten.

4. Allt kräftfiske är förbjudet.

5. Allt nätfiske är förbjudet.

6. Minimimått för harr (35 cm), öring (35 cm) i samtliga vatten.
Undantag i bäckar där 20 cm gäller.

7. Fredningstider i strömmande vatten: Harr 1/5 - 31/5. Öring 1/9 - 31/12.

8. Ädelfiskevatten: Fiske får bedrivas med endast ett handhållet spö/person.
Max 3 ädelfiskar får fångas/kort och dag.

9. Barn under 15 år fiskar på målsmans kort i dennes sällskap.

10. Utöver dessa regler, skall reglerna vid kortautomatvatten följas, likaså anslag
vid övriga vatten.

11. Allt fiske förbjudet i Bredmylsen, Ärten, Gussjön, Abbortjärnen (Närsen)
fr.o.m. 1 november t.o.m. 31 december.
Nås Fiskevårdsområde Nås Fiskevårdsområde Nås Fiskevårdsområde Nås Fiskevårdsområde
Ädelfiske - Ärten på 27 hektar och Hafskinbergstjärn om 32 hektar är rotenonbehandlade i början av
1960-talet och inplanterade med ädelfisk, en viss naturlig föryngring sker.
Ärten - har laxöring och abborre.
Hafskinbergstjärn - har laxöring.
Bredmylsen - bjuder laxöring och abborre.
Samtliga dessa vatten fungerar alldeles utmärkt för både sommar/vinterfiske.
Dammen i Lindesnäs planteras kontinuerligt in ädelfisk.
Västerdalälven, den del inom Nås socken, har ett flertal fina forsar där harr
och laxöring förekommer.
Övrigt fiske
- De flesta sjöar och tjärnar innehåller abborre och gädda.
Bysjön, som är den största sjön (600 hektar) har ett gott bestånd av grov gädda.

Öppen vädjan till alla våra fiskare

I ett försök att skapa ett ännu bättre fiske efter stor gädda i "Bysjöområdet" vädjar Nås Fiskevårdsområde, att gäddor från ca. 4-5 kg (90 cm) och större återsätts, för att växa till sig ännu mer.
Ädelfisk från och över (ca. 4 kg och 65 cm) återsätts.

Fiskekortförsäljning & Information

Köp fiskekort på internet

Kortautomater för fiske i Hafskinbergstjärn och Dammen i Lindesnäs, finns vid respektive vatten.
Till övriga vatten finns ett flertal försäljningsställen bla. Gulf bensinstation i Nås. Samtliga försäljningsställen är skyltade.
Kortautomat Dammen

Priser för fiskekort
Dagkort - 100:-
Veckokort - 200:-
Säsongskort -
Turist 500:-/Ortsbor 250:-

Båt dygnshyra (Bredmylsen) 100:-

Fiskekort
FISKEOMRÅDE KARTA

Välkommen till en trevlig fisketur !
Nås Fiskevårdsområde