Naturstigen

naturstig.jpg

Naturstigen är ett 2,5 km utemuséum som ringlar sig fram i magisk trollskog. Det finns nio stationer med föremål som beskriver skogsbruket från förr – flottning, kolning och myrslåtter.

En intressant historia och naturupplevelse om hur skogsbruket och järnframställningen gick till.

Hitta till naturstigen
Följ skyltningen från korsningen mitt i byn, åk mot Herrgården och vägen förbi campingen leder till naturstigen.

 

Allt som rullar eller dras

Vi träffas, äter och pratar bilar!

alltsomrullar2.jpg

Minigolf

BANAN

minigolfred_ny.jpg
BANAN ÄR NU ÖPPEN FÖR SPEL!
Den nya 9-hålsbanan ligger vackert med utsikt över nejden.

Välkommen att utmana familjen eller kompisarna!

Fiske

fiske6.jpg

Fisket i Nås jordregistersocken förvaltas av Nås Fiskevårdsområde.
Området omfattar samtliga vatten cirka 180 sjöar och tjärnar av varierande storlek,
samt 40 km strömmande vatten. Tillsammans en vattenareal på 3 900 hektar.

Området är beläget på topografiska kartorna Vansbro SO, Vansbro SV, Säfsnäs SV.

FISKE ÄR TILLÅTET ENDAST MOT LÖSANDE AV FISKEKORT.

KÖP FISKEKORT HÄR

När du fiskar i våra vatten finns det några saker att tänka på.

– Visa hänsyn till våra vatten och andra fiskare.
– Stora fiskar kan bli större genom återutsättning.
– Fiskekortet ska medföras vid fiske och uppvisas på begäran av tillsyningsman.

Tillsyn sker kontinuerligt.

 

Fiskekort

Kortautomater för fiske i Hafskinbergstjärn och Dammen i Lindesnäs, finns vid respektive vatten.
Till övriga vatten finns ett flertal försäljningsställen bla. Gulf bensinstation i Nås. Samtliga försäljningsställen är skyltade.

Priser för fiskekort
Dagkort: 100:–
Veckokort: 200:–

Säsongskort
Turist 500:–
Ortsbor 250:–

Båt dygnshyra
(Bredmylsen) 100:–

KÖP FISKEKORT ONLINE HÄR

 

Regler för turistfiskekort

1. Turisfiskekort gäller i alla vatten, utom i Dammen Lindesnäs och Hafskinbergstjärn, där särskilt kort erfodras. (Automater finns vid respektive vatten.)

2. Fiske får bedrivas med spinn/haspel/flug/pimpel eller metspö samt mjärde.
Mjärde skall vara försedd med namnbricka och får ej användas i ädelfiskevatten.
Ej heller båt eller flytring i ädelfiskevatten.
Tillåtet med flytring och båt i Bredmylsen & Gussjön.
Tillåtet med flytring i Hafskinbergstjärn, ej båt.

3. Angling (max 15 stycken don) är tillåten i samtliga vatten förutom ädelfiskevatten.

4. Allt kräftfiske är förbjudet.

5. Allt nätfiske är förbjudet.

6. Minimimått för harr (35 cm), öring (35 cm) i samtliga vatten. Undantag i bäckar där 20 cm gäller.

7. Fredningstider i strömmande vatten: Harr 1/5–31/5. Öring 1/9–31/12.

8. Ädelfiskevatten: Fiske får bedrivas med endast ett handhållet spö/person.
Max 3 ädelfiskar får fångas/kort och dag.

9. Barn under 15 år fiskar på målsmans kort i dennes sällskap.

10. Utöver dessa regler, skall reglerna vid kortautomatvatten följas, likaså anslag vid övriga vatten.

11. Allt fiske förbjudet i Bredmylsen, Ärten, Gussjön, Abbortjärnen (Närsen) fr.o.m. 1 november t.o.m. 31 december.

KÖP FISKEKORT HÄR

 

Sjöar och vattendrag

Ädelfiske – Ärten på 27 hektar och Hafskinbergstjärn om 32 hektar är rotenonbehandlade i början av 1960-talet och inplanterade med ädelfisk, en viss naturlig föryngring sker.

Ärten – har laxöring och abborre.

Hafskinbergstjärn – har laxöring.

Bredmylsen – bjuder laxöring och abborre.

Samtliga av dessa (ovan) vatten fungerar alldeles utmärkt för både sommar/vinterfiske.

Dammen i Lindesnäs planteras kontinuerligt in ädelfisk.

Västerdalälven, den del inom Nås socken, har ett flertal fina forsar där harr och laxöring förekommer.

Övrigt fiske
I de flesta sjöar och tjärnar finns abborre och gädda.

Bysjön är den största sjön (600 hektar) har ett gott bestånd av grov gädda.

Öppen vädjan till alla våra fiskare

I ett försök att skapa ett ännu bättre fiske efter stor gädda i ”Bysjöområdet” vädjar Nås Fiskevårdsområde, att gäddor från cirka 4–5 kg (90 cm) och större återsätts, för att växa till sig ännu mer. Ädelfisk från och över (cirka 4 kg och 65 cm) återsätts.

 

Fiskekarta

fiskekarta.jpg

Äskan vid Lindesnäs i Vansbro kommun är en liten å som tidigare varit flottningsled.
Idag är den förvandlad till en pärla bland öringvatten.

Ån ringlar genom ett Västerbergslagen vars skönhet är en upplevelse i sig. Vattnet är kristallklart och tämligen grunt då vattenföringen är normal.

karta.jpg

Ån Äskan ligger cirka 15 km söder om Nås mot Lindesnäs.

 

Kontakta oss

Kontaktperson:
Andreas Solem, telefon 070-374 05 39

Hyra av båten i Bredmylsen:
Lars Brokvist, telefon 070-39 750 90

E-post:
fiskeinas@outlook.com

Loppis

På Lindesnäs Herrgård finns en loppis. Här hittar du en mängd olika rariteter.

loppis.JPG

Jakt- och friluftsmässa

Dalarnas extra roliga och trivsamma Jakt och Friluftsmässa!

main_img.jpg

Anpassad för såväl mor som far, mormor som farfar, bror som syster.
En gemytlig dag för den som älskar naturen och vill ge sin nästa generation chansen att känna detsamma!
Hjärtligt välkomna till Lindesnäs Herrgård och kringliggande natursköna område.

Läs mer om mässan här.

Lindesnäs bruksmuseum

museum.jpg

Ett museum om järnframställning och gjutning av olika industriella material. 1793–1895 var bruket i verksamhet och blev början till Domnarvet (SSAB) i Borlänge. Vid 1800-talets mitt var Lindesnäs Bruk ett av landets tio största järnbruk.
Öppettider: Vi återkommer med datum och tider för 2022

Info: Birgitta Norman, 070-364 36 12